V kategorijo B spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. V Sloveniji smemo s to kategorijo voziti tudi trikolesa.

To kategorijo smejo voziti osebe, ki so dopolnile 18 let (vožnja s spremljevalcem dovoljena že pri 16 letih).
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, B1 in G.

POTEK PRIDOBITVE IZPITA
1. ZDRAVSTVENI PREGLED

Najkasneje do začetka praktičnega dela usposabljanja v šoli vožnje moramo opraviti zdravstveni pregled v pooblaščeni zdravstveni organizaciji oz. pri pooblaščenem zasebnem zdravniku. Na pregledu strokovnjaki ugotovijo, ali smo telesno in duševno zmožni za vožnjo motornega vozila.Izdano zdravniško spričevalo velja 3 leta oz. krajši čas, če je tako določeno v zdravniškem spričevalu. Če imamo še veljavno zdravniško spričevalo, nam ni potrebno ponovno opravljati zdravniškega pregleda.

2. TEČAJ IN IZPIT PRVE POMOČI

Tečaj in izpit izvaja pristojna organizacija Rdečega križa. Na 10 urnem tečaju se naučimo osnov nudenja prve pomoči ponesrečenim v prometnih nesrečah. Izpit je sestavljen iz kratkih testov o predavani snovi in praktičnega prikaza usvojenega znanja. Tečaj in izpit lahko opravljamo pred katerokoli komisijo območne organizacije Rdečega križa v Republiki Sloveniji. Izpit iz prve pomoči je pogoj za priglasitev (prijavo) k vozniškem izpitu, njegova veljavnost pa ni časovno omejena.rd            DSCN4269            DSCN4284

3. TEČAJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV

Teoretični del traja 20 pedagoških ur v opremljeni učilnici za poučevanje teorije pri izbrani šoli vožnje. Pogoj za vpis v CPP izobraževanje za B kategorijo je dosežena starost 17,5 let (vožnja s spremljevalcem nam omogoča usposabljanje že pri 16 letih).Veljavnost usposabljanja časovno ni omejena.

4. VOZNIŠKI IZPIT - TEORETIČNI DEL

S teoretičnim delom izpita, ki se opravlja s pomočjo računalnika, se ugotavlja, ali imamo teoretično znanje, predpisano s programom in pogoji ocenjevanja na vozniškem izpitu. Za prijavo k izpitu moramo imeti opravljeno teoretično usposabljanje v šoli vožnje, opravljen izpit iz prve pomoči ter veljavno zdravniško spričevalo. Teoretični del vozniškega izpit velja 3 leta.

5. PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA - VOŽNJA

Praktični del usposabljanja poteka po predpisanem programu v trajanju 20 ur učnih ur. Učna ura vožnje traja najmanj 50 minut in največ 60 minut. Sestavlja jo priprava kandidata na vožnjo, vožnja motornega vozila in analiza vožnje. Pri izvedbi potekajo vaje po vrstnem redu in stopnjah. Kandidat sme pričeti z vožnjo po cestah šele takrat, ko obvlada tehniko vožnje. Do takrat se mora usposabljati na poligonu.
Pogoji za pričetek vožnje:
• veljavno zdravniško spričevalo,
• evidenčni karton vožnje (izda ga izbrana šola vožnje),
• opravljen teoretični del vozniškega izpita.

6. VOZNIŠKI IZPIT - PRAKTIČNI DEL

K praktičnemu delu izpita se lahko priglasimo (prijavimo), ko se v šoli vožnje na predpisan način usposobimo za vožnjo motornega vozila in imamo opravljen teoretični del izpita. K izpitu se priglasimo v izptinem centru, kjer smo opravljali teoretični del, možno pa je opravljati izpit tudi v drugem izpitnem centru.
Praktični del izpita je sestavljen iz treh delov:
• Prvi del zajema pripravo na vožnjo in ugotavljanje tehničnega stanja vozila.
• Drugi del zajema preizkus spretnosti pri vožnji z vozilom, ki poteka na poligonu ali na drugi neprometni površini.
• Tretji del zajema preverjanje znanja vožnje v redkem in gostem prometu, v naseljih in izven njih, kjer je to mogoče pa tudi na avtocesti in hitri cesti.
Pogoji za opravljanje izpita so:
• dopolnjena starost 18 let,
• opravljen izpit prve pomoči,
• veljavno zdravniško spričevalo,
• opravljen predpisan program pri šoli vožnje.

VOZNIK ZAČETNIK

Voznik začetnik oziroma voznica začetnica (v nadaljnjem besedilu: voznik začetnik) je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil katere od kategorij A2, A ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G.

POMENI: Vozniki začetniki smo do dopolnjenega 21. leta ali 2 leti po pridobitvi PRVEGA vozniškega izpita – vozniki začetniki smo samo enkrat.

Če naredimo izpit iz A kategorije, smo vozniki začetniki 2 leti oz. do dopolnjenega 21 leta, če pa nato pridobimo vozniško dovoljenje za kategorijo B, BE, C, CE, D, DE nismo ponovno vozniki začetniki. Izjema so kategorije AM, A1, B1, F in G, pri katerih ne dobimo statusa voznika začetnika in smo zato kasneje po pridobitvi vozniškega dovoljenja višje kategorije (A,B,C,D) vozniki začetniki.

Voznik začetnik ne sme imeti v cestnem prometu alkohola v organizmu, prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja pa se mu izreče, če v času treh let doseže ali preseže 7 kazenskih točk v cestnem prometu.

Voznik začetnik se mora po najmanj štirih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja udeležiti programa dodatnega usposabljanja. Program vsebuje vadbo varne vožnje ter skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa. Udeležba je nujna za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

KATEGORIJA B1
V kategorijo B1 spadajo štirikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM in G.

VOŽNJA S SPREMLJEVALCEM
Možnost opravljanja vozniškega izpita za B kategorijo že s 16. leti. Več si preberite TUKAJ!