PROGRAM “DOBER VOZNIK BOM”

Program DOBER VOZNIK BOM

NAROČI
00386 (0)2 235 04 50
00386 (0)2 235 04 55
primotehna@primotehna.si

PRIPOROČAMO ZA:
  • Za usposabljanje kandidatov za voznike kategorije B
  • Raznim predavanjem za voznike
  • Različnim delavcem o varnosti v prometu

PROGRAM ZAJEMA

VSEBINA

Vsebina programa je združena v 14 tematik. Vsebuje več kot 1800 slik in več kot 110 kratkih filmov in 3D animacij. Prikazi so dopolnjeni s kratkim tekstom.

HITRA PRIPRAVA NA UČNI PROCES

Z njim si boste skrajšali čas operativnega poučevanja, zato se boste veliko lažje posvetili težjim prometnim situacijam.


DEVENZIVNA RAVNANJA IN PREPOVEDI

Defenzivna ravnanja in prepovedi so zaradi pomembnosti posebej izpostavljena s posebnim gumbom.

ENOSTAVNA UPORABA

Upravljanje programa je izredno enostavno, kar se kaže tudi v hitri dostopnosti Tematik in posameznih vsebin.


Program bo motiviral vaše kandidate za voznike in spodbudil njihovo zanimanje za učenje, njihovo samoiniciativnost, omogočil reševanje različnih problemskih situacij ter hkrati nazorno in zanimivo predstavljal prometne vsebine.


ZAKAJ PROGRAM?
CD dober voznik bom
Program predstavlja aktualne vsebine, ki so določene s Programom usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil in vsebine, ki temeljijo na smernicah CIECE. Osnovne tematike izhajajo iz priročnika VOZNIK BOM. Vsebina posameznih tematik, ki je v priročniku jedrnato predstavljena, pa je v programu še razširjena. Takšna povezanost projektov daje programu še dodatno vrednost in pri kandidatih neprimerno večji učinek. Multimedijski program Dober voznik bom daje predpostavke za problemsko, metodično-didaktično oblikovano usposabljanje in razen standardnih teoretičnih vsebin, ki jih mora kandidat v času teoretičnega usposabljanja usvojiti, ponuja še veliko več. Z njim boste Vaše kandidate opozorili na:
  • potencialne nevarnosti, katere v prometu nastanejo zaradi precenjevanja lastnih sposobnosti, neprilagojene hitrosti, nespoštovanja prometnih pravilm
  • predvidevanje,
  • defenzivno ravnanje,
  • medsebojne odnose med udeleženci v prometu ter njihovimi značilnostmi.