Vožnja s spremljevalcem nam omogoča, da pričnemo postopek za pridobitev vozniškega dovoljenja B pri 16 letih.

Oseba lahko pristopi k usposabljanju pri 16 letih, če ji ni odvzeto vozniško dovoljenje ali ji ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in v evidenci nima nobene kazenske točke v cestnem prometu.

POTEK PRIDOBITVE IZPITA
1. ZDRAVSTVENI PREGLED

Najkasneje do začetka praktičnega dela usposabljanja v šoli vožnje moramo opraviti zdravstveni pregled v pooblaščeni zdravstveni organizaciji oz. pri pooblaščenem zasebnem zdravniku. Na pregledu strokovnjaki ugotovijo, ali smo telesno in duševno zmožni za vožnjo motornega vozila.

Izdano zdravniško spričevalo velja 3 leta oz. krajši čas, če je tako določeno v zdravniškem spričevalu. Če imamo še veljavno zdravniško spričevalo, nam ni potrebno ponovno opravljati zdravniškega pregleda.

2. TEČAJ IN IZPIT PRVE POMOČI

Tečaj in izpit izvaja pristojna organizacija Rdečega križa. Na 10 urnem tečaju se naučimo osnov nudenja prve pomoči ponesrečenim v prometnih nesrečah. Izpit je sestavljen iz kratkih testov o predavani snovi in praktičnega prikaza usvojenega znanja. Tečaj in izpit lahko opravljamo pred katerokoli komisijo območne organizacije Rdečega križa v Republiki Sloveniji.

3. TEČAJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV

Opraviti moramo tečaj cestno prometnih predpisov za kategorijo B. Tečaj traja najmanj 20 pedagoških ur v opremljeni učilnici za poučevanje teorije pri izbrani šoli vožnje. Pogoj za vpis v CPP izobraževanje je dosežena starost 16 let.

Veljavnost usposabljanja časovno ni omejena.

4. VOZNIŠKI IZPIT - TEORETIČNI DEL

Za vožnjo s spremljevalcem moramo uspešno opraviti teoretični del vozniškega izpita B kategorije pred komisijo v izpitnem centru. Izpit opravljamo v obliki pisnega testiranja, v letu 2014 pa je že predvideno računalniško testiranje kandidatov. Za pristop k opravljanju tega dela izpita moramo predložiti osebni dokument, zdravniško spričevalo in dokaz o opravljenem usposabljanju iz teorije v šoli vožnje.

Teoretični del vozniškega izpit velja 3 leta.

5. PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA - VOŽNJA

Praktični del usposabljanja poteka po predpisanem programu. Učna ura vožnje traja 50 minut. Sestavlja jo priprava kandidata na vožnjo, vožnja motornega vozila in analiza vožnje. Usposabljanje ne sme biti krajše od 20 ur, traja pa dokler kandidat ni sposoben varnega obnašanja v vseh prometnih okoliščinah.

6. VOŽNJA S SPREMLJEVALCEM

Po opravljenem praktičnem usposabljanju lahko pričnemo z vožnjo s spremljevalcem. Med vožnjo motornega vozila moramo imeti pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B.

Vozilo mora biti označeno s tablico »L«, ki je kvadratne oblike, zelene barve z belo črko »L«. Kadar vozi vozilo voznik s spremljevalcem, mora biti nameščena na levi polovici zadnje strani vozila.

S spremljevalcem vozimo dokler ne opravimo vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, oziroma največ dve leti od začetka usposabljanja.KDO JE LAHKO SPREMLJEVALEC?
Spremljevalci so lahko starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki. Osebo mlajšo od 18 let lahko spremlja tudi druga oseba, če s tem pisno soglašajo starši, skrnibiki, posvojitelji ali rejniki.

Spremljevalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Starost najmanj 27 let
  • Ima veljavno vozniško dovoljenje kategorije B
  • V evidenci nima več kot pet kazenskih točk
KAJ KO DOPOLNIM 18 LET?
Ko dopolnimo 18 let, lahko pristopimo k opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita B kategorije pred komisijo za vozniške izpite. Po uspešno opravljenem vozniškem izpitu, lahko samostojno vozimo v prometu vozila, ki spadajo v B kategorijo.