PROMETNA LITERATURA

Dober_voznik_bom_2013
PRIROČNIK “DOBER VOZNIK BOM“


Priročnik odlikuje največji obseg slikovnega materiala v prometni literaturi doslej in je nepogrešljiv prometni vodnik:

  • za vse BODOČE VOZNIKE
  • za SPREMLJEVALCE bodočih voznikov
  • za ŠOLE VOŽNJE
  • VSE VOZNIKE z izkušnjami


Ocenjevanje na vozniskem izpitu prikazna
PRIROČNIK “OCENJEVANJE NA VOZNIŠKEM IZPITU”


Priročnik avtorja mag. Boc-a na 125 straneh, formata 19 x 23 cm, na enem mestu sistematično in celovito obravnava teoretična znanja, ki so potrebna za kakovostno izpeljevanje vozniških izpitov.

naslovnica_2013
BROŠURA “KDO IMA PREDNOST?”


Na 80 straneh so s pomočjo številnega slikovnega materiala podrobno opisana ravnanja na križiščih (razvrščanje in zavijanje, prometna pravila, urejanje prometa na križiščih …).