V kategorijo F spadajo traktorji in traktorski priklopniki.
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.

Starostna omejitev:
• 16 let za vozila kategorije F, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h.
• 18 let za vozila kategorije F, katerih konstrukcijsko določena hitrost presega 40 km/h.


POTEK PRIDOBITVE IZPITA
1. ZDRAVSTVENI PREGLED

Najkasneje do začetka praktičnega dela usposabljanja v avtošoli moramo opraviti zdravstveni pregled. Za kategorijo F lahko zdravstveni pregled opravimo pri osebnem zdravniku. Na pregledu zdravnik ugotovi, ali smo telesno in duševno zmožni za vožnjo motornega vozila. Izdano zdravniško spričevalo velja 3 leta oz. krajši čas, če je tako določeno v zdravniškem spričevalu.

2. TEČAJ IN IZPIT PRVE POMOČI

Kandidatom za voznike motornih vozil kategorije F tečaja in izpita prve pomoči ni potrebno opraviti.

3. TEČAJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV

Teoretični del traja najmanj 20 pedagoških ur v opremljeni učilnici za poučevanje teorije pri izbrani šoli vožnje. Pogoj za vpis v CPP izobraževanje za AM kategorijo je dosežena starost – 15,5 let.

4. VOZNIŠKI IZPIT - TEORETIČNI DEL

Teoretični del vozniškega izpita opravljamo v obliki pisnega testiranja, v letu 2014 pa je že predvideno računalniško testiranje kandidatov. Na izpitu, ki se izvaja v izpitnih centrih, preverjajo, ali obvladamo teoretično znanje predpisano s programom usposabljanja. Za pristop k opravljanju tega dela izpita moramo predložiti osebni dokument, zdravniško spričevalo in dokaz o opravljenem usposabljanju iz teorije v šoli vožnje.

5. PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA - VOŽNJA

Praktični del usposabljanja poteka po predpisanem programu. Učna ura vožnje traja 50 minut. Sestavlja jo priprava kandidata na vožnjo, vožnja motornega vozila in analiza vožnje. Pri izvedbi potekajo vaje po vrstnem redu in stopnjah. Kandidat sme pričeti z vožnjo po cestah šele takrat, ko obvlada tehniko vožnje. Do takrat pa se mora usposabljati na poligonu.

Pogoji za pričetek vožnje:
• veljavno zdravniško spričevalo,
• evidenčni karton vožnje (izda ga izbrana šola vožnje),
• opravljen teoretični del vozniškega izpita.

6. VOZNIŠKI IZPIT - PRAKTIČEN DEL

K praktičnem delu izpita se lahko priglasimo (prijavimo), ko se v šoli vožnje na predpisani način in imamo opravljen teoretični del izpita. K izpitu se običajno priglasimo v izpitnem centru, kjer smo opravljali teoretični del, mogoče pa je opravljati izpit tudi v drugem izpitnem centru.

Pogoji za opravljanje izpita so:
• dopolnjena starost 16 let oz. 18 let,
• opravljen predpisan program pri šoli vožnji,
• opravljen zdravstveni pregled.

7. TEČAJ O VARNEM DELO S TRAKTORJEM IN TRAKTORSKIMI PRIKLJUČKI

Tečaj varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki morajo opraviti vsi, ki si želijo pridobiti vozniško dovoljenje F kategorije. Na tečaj se lahko prijavimo v določenih biotehniških centrih in biotehniških srednjih šolah.Kdor že ima izpit za B kategorijo, mora opraviti samo tečaj »o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki« in si tako pridobi vozniško dovoljenje kategorije F.