V kategorijo C spadajo motorna vozila razen vozil kategorije D1, D in F, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev.


Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, B1, B, C1 in G.

POGOJ ZA OPRAVLJANJE C KATEGORIJE: Vozniško dovoljenje B kategorije in starost 21 let oz. 18 let – glej spodaj


POTEK PRIDOBITVE IZPITA
1. ZDRAVSTVENI PREGLED

Najkasneje do začetka praktičnega dela usposabljanja v šoli vožnje moramo opraviti zdravstveni pregled v pooblaščeni zdravstveni organizaciji oz. pri pooblaščenem zasebnem zdravniku. Na pregledu strokovnjaki ugotovijo, ali smo telesno in duševno zmožni za vožnjo motornega vozila. Izdano zdravniško spričevalo velja 3 leta oz. krajši čas, če je tako določeno v zdravniškem spričevalu.

Zdravniški pregledi so različni glede na kategorije:
• V prvo skupino so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij A, A1, A2, AM, B, B1 in BE, F, G;

• V drugo skupino so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij C, CE, C1, C1E, DE, D1, D, D1E. Zdravniško spričevalo moramo opraviti za “drugo” skupino kategorij.

2. TEČAJ IN IZPIT PRVE POMOČI

Tečaj in izpit prve pomoči že imamo opravljena, ker sta pogoj za predhodno pridobljeno vozniško dovoljenje kategorije B.

3. TEČAJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV

Teoretični del traja najmanj 20 pedagoških ur v opremljeni učilnici za poučevanje teorije pri izbrani šoli vožnje. Pogoj za vpis v CPP izobraževanje za C kategorijo je dosežena starost – 20,5 let oz. 17,5 let če imamo TK ali smo zaposleni v Slovenski vojski.

Veljavnost usposabljanja ni časovno omejena.

4. VOZNIŠKI IZPIT - TEORETIČNI DEL

Teoretični del vozniškega izpita opravljamo v obliki pisnega testiranja, v letu 2014 pa je že predvideno računalniško testiranje kandidatov. Na izpitu, ki se izvaja v izpitnih centrih, preverjajo, ali obvladamo teoretično znanje predpisano s programom usposabljanja. Za pristop k opravljanju tega dela izpita moramo predložiti osebni dokument, zdravniško spričevalo in dokaz o opravljenem usposabljanju iz teorije v šoli vožnje.

5. PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA - VOŽNJA

Praktični del usposabljanja poteka po predpisanem programu. Učna ura vožnje traja 50 minut. Sestavlja jo priprava kandidata na vožnjo, vožnja motornega vozila in analiza vožnje. Pri izvedbi potekajo vaje po vrstnem redu in stopnjah. Kandidat sme pričeti z vožnjo po cestah šele takrat, ko obvlada tehniko vožnje. Do takrat pa se mora usposabljati na poligonu.

Pogoji za pričetek vožnje:
• veljavno zdravniško spričevalo,
• evidenčni karton vožnje (izda ga izbrana šola vožnje),
• opravljen teoretični del vozniškega izpita.

6. VOZNIŠKI IZPIT - PRAKTIČEN DEL

K praktičnemu delu izpita se lahko priglasimo (prijavimo), ko se v šoli vožnje na predpisani način in imamo opravljen teoretični del izpita. K izpitu se običajno priglasimo v izpitnem centru, kjer smo opravljali teoretični del, mogoče pa je opravljati izpit tudi v drugem izpitnem centru.

Pogoji za opravljanje izpita so:
• dopolnjena starost 21 let (18 let – TK ali zaposlitev v Slovenski vojski),
• opravljen izpit prve pomoči,
• veljavno zdravniško spričevalo,
• opravljen predpisan program pri šoli vožnje.VOZNIK ZAČETNIK

Voznik začetnik oziroma voznica začetnica (v nadaljnjem besedilu: voznik začetnik) je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil katere od kategorij A2, A ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G.

POMENI: Vozniki začetniki smo do dopolnjenega 21. leta ali 2 leti po pridobitvi PRVEGA vozniškega izpita – vozniki začetnik smo samo enkrat.

Če naredimo izpit B kategorije smo vozniki začetniki 2 leti oz. do dopolnjenega 21 leta in če nato po izteku statusa voznika začetnika pridobimo vozniško dovoljenje za kategorijo C, nismo ponovno vozniki začetniki. Vozniki začetniki smo, če pridobimo C kategorijo pred 21. letom (s TK ali kot zaposleni v Slovenski vojski) ali če po 21. letu nimamo nobenega vozniškega dovoljenja, nato pa opravimo B kategorijo in v roku dveh let opravimo tudi C kategorijo. V tem primeru smo voznik začetnik 2 leti po opravljenem izpitu B kategorije.Voznik začetnik ne sme imeti v cestnem prometu alkohola v organizmu, prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja pa se mu izreče, če v času treh let doseže ali preseže 7 kazenskih točk v cestnem prometu.

Voznik začetnik se mora po najmanj štirih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja udeležiti programa dodatnega usposabljanja. Program vsebuje vadbo varne vožnje ter skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa. Udeležba je nujna za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.KATEGORIJA C PRI 18 LETIH
Postopek za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije C z 18. leti je enak kot za C kategorijo, vendar potrebujemo spričevalo, ki potrjuje temeljnje kvalifikacije voznikov (TK) ali pa smo zaposleni v slovenski vojski, na cesti vozimo vojaško vozilo in imamo v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje takih vozil.

KATEGORIJA C1

V kategorijo C1 spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije D1, D ali F, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 7.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1, B in G.

Pogoj za opravljanje C1 je dosežena starost 18 let in veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B oziroma opravljen vozniški izpit za to kategorijo vozil.